SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK!

Mindenkor örüljetek

szüntelenül imádkozzatok —

mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra

1 Tesszalonika 5:16-18

HIT

A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz.

Szent Ágoston

AZ ÚR IMÁJA

"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké."

Ámen.

Máté 6:9-13

IMÁDKOZZ - BETEN - PRAY - RUGAȚI-VĂ

De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól.

Jakab 1:6-7 

Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht; denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin- und hergetrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt.

Jakobus 1:6-7

But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord.

James 1:6-7

Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască, căci cel ce se îndoieşte este ca valul mării, purtat de vânt şi dus încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul.

Iacov 1:6-7 

Image

Én pedig Istenhez kiáltok, és az ÚR megsegít engem.

Zsoltárok 55:17

 

 

A Biblia azt mondja: "Ne féljetek és ne aggódjatok. Ne aggódjatok, hanem imádkozzatok.

Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám.

Máté 18:19

Image

KEDVES GYERMEKEK ÉS FIATALOK!

 

Ti vagytok az a generáció, amely olyan dolgokat fog tenni, amelyekről a mai felnőttek még csak álmodni sem mernek.

Ti vagytok az a nemzedék, amely által megteremtjük a mennyországot a földön.

Kérlek, imádkozzatok, hogy Isten akarata mindenben teljesüljön.

Köszönöm szépen!

Isten áldjon meg titeket minden mértéket meghaladóan!

Image

Üdvözlégy Mária!

Üdvözlégy Mária,

kegyelemmel teljes!

Az Úr van teveled,

áldott vagy te az asszonyok között,

és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária,

Istennek Szent Anyja,

imádkozzál érettünk, bűnösökért,

és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre,

most és halálunk óráján.

Ámen.

Uram, tégy engem békéd eszközévé!

Uram, adj türelmet,

Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,

Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, Amit lehet,

és adj bölcsességet, Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,

hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,

hogy összekössek, ahol széthúzás van,

hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,

hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,

hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra,

hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,

nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,

nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,

aki elveszíti magát, az talál,

aki megbocsát, annak megbocsátanak,

aki meghal, az fölébred az örök életre.

Ámen.

Assisi Szent Ferenc

  ISTEN ÁLDJON MEG MINDANNYIUNKAT

Ez a három marad.

Hit, Remény és Szeretet

De a legnagyobb ezek közül

SZERETET

Áldottak mind, akik imádják és félik az Örökkévalót! Boldogok, akik útjain járnak.

Kezed munkáját élvezed, boldog vagy, és jól megy a sorod.

Zsoltárok 128:1-2